Fritvalgsordning

Du har mulighed for at vælge en privat tandlæge til dit barn under fritvalgsordningen.

0-15 årige

Børn og unge mellem 0-15 har mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje) hos en privatpraktiserende tandlæge, mod en egenbetaling på 35% af udgifterne. Dette gælder også tandregulering.

Bekendtgørelsen om tandpleje beskriver tre forhold, som skal være opfyldt, for at du kan få tilskuddet:

 1. Dit barn skal være meldt ind i Tandplejen.
 2. Vi skal indgå aftale med den private tandlæge, du har valgt til dit barn.
 3. Vi skal godkende behandlinger, der ligger uden for de private tandlægers overenskomst med KL om tandpleje for børn og unge.

Bekendtgørelsen om tandpleje på retsinformation.dk

Er du i gang med tandregulering, kan valgmuligheden ikke benyttes, da igangværende behandlinger skal færdiggøres der, hvor de er påbegyndt. Ovenstående gælder også for den afsluttende tandreguleringsbehandling (retentionsbehandling).

16-18-årige

De 16-18 årige kan fortsat vælge mellem at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på kommunale klinikker, eller hos privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. Hvis du vælger en privatpraktiserende tandlæge, skal du først kontakte Hedensted kommunale Tandpleje om dit valg. Derefter kan vi overføre dine journaloplysninger til din nye tandlæge. Først når dette er i orden, kan du benytte dig af din nye tandlæge.

 

Særlige vilkår omkring fritvalgsordningen


Hvis du ønsker at benytte fritvalgsordningen, er der en række vilkår, som du skal være klar over:

 • Valget gælder det samlede tandplejetilbud. Det betyder, at alt fra almindelige tandundersøgelser og fyldninger til tandregulering eller andre større behandlinger skal ske hos en privat tandlæge eller specialtandlæge
 • Valg af privat tandlæge gælder som minimum et år.
 • Dine igangværende behandlinger skal afsluttes der, hvor de er sat i gang.
 • Der er faste priser på de fleste ydelser. De er aftalt mellem KL og Tandlægeforeningen.
 • Større behandlinger, f.eks. tandregulering, skal du altid have godkendt af Hedensted kommune, inden de bliver sat i gang.
 • Hedensted kommune yder kun tilskud til behandlinger, der er omfattet af det kommunale tilbud. Du kan f.eks. ikke få tilskud til kosmetisk tandregulering.
 • Hedensted kommune har i visse tilfælde pligt til at beregne, hvad en tilsvarende behandling vil koste i den kommunale tandpleje og yde tilskud ud fra denne pris. Er din private leverandør dyrere end denne, skal du selv betale merprisen.
 • Serviceniveauet i den private tandpleje, valgt gennem fritvalgsordningen, skal generelt svare til niveauet i den kommunale tandpleje. Derfor kan du ikke forvente, at Hedensted kommune vil yde tilskud til et serviceniveau, der ligger derudover.
 • Det er den valgte privatpraktiserende tandlæge, der overtager ansvaret for, at du får tilbudt den tandpleje, der er omfattet af reglerne for børne- og ungetandpleje.
 • Mange private tandklinikker har ikke mulighed for at tilbyde lattergas.