Fritvalgsordning

Du har mulighed for at vælge en privat tandlæge til dit barn under fritvalgsordningen.

0-15 årige

Børn og unge mellem 0-15 har mulighed for at modtage det samlede tandplejetilbud (almindelig forebyggende og behandlende tandpleje) hos en privatpraktiserende tandlæge, mod en egenbetaling på 35% af udgifterne. Dette gælder også tandregulering.

Bekendtgørelsen om tandpleje beskriver tre forhold, som skal være opfyldt, for at du kan få tilskuddet:

  1. Dit barn skal være meldt ind i Tandplejen.
  2. Vi skal indgå aftale med den private tandlæge, du har valgt til dit barn.
  3. Vi skal godkende behandlinger, der ligger uden for de private tandlægers overenskomst med KL om tandpleje for børn og unge.

Bekendtgørelsen om tandpleje på retsinformation.dk

Er du i gang med tandregulering, kan valgmuligheden ikke benyttes, da igangværende behandlinger skal færdiggøres der, hvor de er påbegyndt. Ovenstående gælder også for den afsluttende tandreguleringsbehandling (retentionsbehandling).

16-17-årige

De 16-17 årige kan fortsat vælge mellem at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud på kommunale klinikker, eller hos privatpraktiserende tandlæge efter eget valg. Hvis du vælger en privatpraktiserende tandlæge, skal du først kontakte Hedensted kommunale Tandpleje om dit valg. Derefter kan vi overføre dine journaloplysninger til din nye tandlæge. Først når dette er i orden, kan du benytte dig af din nye tandlæge.