Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et forbyggende og opsøgende tilbud, til borgere med nedsat funktionsniveau.
Ældre dame og tandklinikassistent holder i hånd

Hvad er omsorgstandpleje?

Omsorgstandpleje er et forbyggende og opsøgende tilbud, til borgere med nedsat funktionsniveau.

Hvem kan visiteres til omsorgstandpleje?

Personer, hvis egenomsorg er begrænset, og som ikke kan benytte det etablerede tandplejesystem.

Hvem skal jeg kontakte?

For spørgsmål om visitation, kontakt velfærdsrådgivningen på 79 75 58 20

Hvad koster det?

Egenbetaling for omsorgstandpleje er i 2023 på 570 kr. med en årlig egenbetaling, der afregnes 4-6 gange årlig indtil maxbeløbet er opnået.

Borgeren skal selv betale for transport, til og fra klinikken.

Hjemmesidelink med gode råd og svar til borger, pårørende og plejepersonale