Specialtandpleje

Specialtandplejen er et tilbud, om forebyggelse og behandling til borgere der på grund af et væsentligt fysisk eller psykisk handicap, ikke kan benytte det etablerede tandplejesystem.
Mand i kørestol

Hvad er specialtandpleje?

Specialtandplejen er et tilbud, om forebyggelse og behandling til borgere der på grund af et væsentligt fysisk eller psykisk handicap, ikke kan benytte det etablerede tandplejesystem.

Hvis en borger har brug for behandling i narkose, kan specialtandplejen henvise til behandling i den regionale specialtandpleje i Viborg.

Hvem kan visiteres til specialtandpleje?

Borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, og som ikke kan benytte det etablerede tandplejesystem.

Der kan henvises til visitation af en af en fagperson tilknyttet den enkelte borger. Eks. Læge, kontaktperson på bosted eller støtteperson.

Specialtandplejen er IKKE et tilbud til borgere, med brug for økonomisk støtte til tandbehandling.

Hvem kan jeg kontakte?

For spørgsmål om visitation, kan du kontakte specialtandplejen på 79 74 11 00.

Hvad koster det?

Egenbetaling er i 2023 på 2130 kr. I dette indgår et opstartsgebyr på 1240 kr., og der afregnes 4-6 gange årlig indtil maxbeløbet er opnået.